Regulamin konkursu “Pies & Kot – Najzabawniejsze zdjęcie pupila”

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Zoologiczne Pies i Kot s.c., ul. Kraszewskiego 10, 08-110 Siedlce, NIP: 821-266-88-47.

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs prowadzony jest na stronie https://facebook.com/piesikot.siedlce (zwanej dalej Fanpage).

§ 2
Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

4. Konkurs trwa od 20.11.2021 r. do 05.12.2021 r. do godziny 18:00.

5. Wyniki zostaną ogłoszone 06.12.2021 r. za pośrednictwem Fanpage.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. Konkurs polega na polubieniu strony Pies & Kot Siedlce (https://facebook.com/piesikot.siedlce) w serwisie Facebook.

2. Zadaniem uczestnika jest dodanie zabawnego zdjęcia swojego pupila oraz oznaczenie dwóch znajomych, którzy są miłośnikami zwierząt. Dodatkowo uczestnik musi udostępnić post konkursowy publicznie.

3. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie (jedno zdjęcie).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych, które mogą zawierać treści wulgarne, obraźliwe, a także naruszające zasady serwisu Facebook.

§ 4
Nagroda

 

1. Nagrodami są 3 bony podarunkowe o wartości 150zł, 100zł oraz 50zł.

2. Bony są możliwe do wykorzystania w sklepie “Pies & Kot” w Siedlcach, przy ul. Kraszewskiego 10. Termin na ich realizację określa się do 31.12.2021 r.

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na gotówkę.


4. Odbiór nagrody odbywa się stacjonarnie, wyłącznie przez osobę, która ją wygrała.

§ 5
Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń regulaminu, powinny być zgłaszane Organizatorowi na adres e-mail Organizatora piesikot.siedlce@gmail.com najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu ich otrzymania przez Organizatora.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 20.11.2021 r. do 10.12.2021 r.

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.